סיכום וביבליוגרפיה

סיכום


הסיבה להכרה בחסידי אומות העולם רבים מהולנד היא האופי האכזרי ביותר של רדיפת היהודים בארץ זו והזמן הממושך של משטר הכיבוש שם (עד 5 במאי 1945).


אם בודקים, רואים שבהולנד נרצחו יחסית הרבה יותר יהודים מאשר בארצות מערב אירופה האחרות (קרוב ל 80- אחוז לעומת בלגיה ונורבגיה 4 אחוז וצרפת 24 אחוז), יש ללמוד כך שההולנדים לא עזרו ליהודי ארצם כמו שעשו תושב בלגיה וצרפת. אז למה כל כך הרבה הולנדים קיבלו את התואר של "חסיד אומות העולם" מ"יד ושם"?

כאמור, מספר היהודים ההולנדים שנרצחו בשואה הוא גדול יחסית בהשוואה לארצות אירופה המערבית האחרות. הסיבה העיקרית לכך היא אופיו האנטישמי הקנאי של משטר הכיבוש בהולנד. ראשי המדינה ההולנדי נכנעו למעשה לדרישות ולצווים של משטר הכיבוש והשפיעו על הדרגים הנמוכים לשתף פעולה עם זרועות המשטרה הגרמנית, על אף שהדבר נגד את החוקה ההולנדית. ההתנגדות לרדיפות היהודים התפתחה באופן ספונטני אצל יחידים או קבוצות קטנות שלא יכלו להשלים עם השפלת היהודים וגירושם מהולנד. את מניעי המצילים ניתן להגדיר כהומניסטיים או דתיים. ראשי הכנסיות השפיעו על אנשי הדת המקומיים להושיט יד ליהודים ואלה עודדו הולנדיים להסתיר יהודים בבתיהם. עזרה ליהודים סיכנה את חייהם הרבה יותר מאשר בבלגיה וצרפת. רבים מבין המסתירים שילמו על כך בחייהם או שולחו למחנות ריכוז בגרמניה.

שנות הפחד המשותפות והציפייה לשחרור שחוו היהודים במחיצת מסתוריהם יצרו במקרים רבים קשר הדוק בין המצילים לניצולים. עובדה זו באה לידי ביטוי בצורה מרשימה בפניות ל"יד ושם" להכרה במצילים כחסידי אומות העולם. כבר בראשית שנות השישים, כאשר התחיל "יד ושם" במפעל חסידי אומות העולם, היו הולנדים רבים בין המקבלים את אות ההוקרה. יש לציין שרבים מהיהודים שניצלו בהולנד עלו ארצה והכירו את "יד ושם" ופעולותיו בשעה שהמוסד עדיין לא היה מוכר בארצות אירופה וגם עובדה זו תרמה לכך שאנו מוצאים הרבה הולנדים בין חסידי אומות העולם שהוכרו על ידי " יד ושם".

בתודעה ההיסטורית החמקמקה של הציבור הרחב, עדיף היה להיות יהודי בהולנד מאשר בפולין. מכל מדינות אירופה, הפולנים היו אנטישמים בצורה רצחנית ובקצה השני של הקשת נמצאו ההולנדים, שלא הראו אנטישמיות בולטת והיהודים חיו שם בשלום זה 340 שנה עד הפלישה הנאצית. התודעה הזו מסתמכת על מיתוס, שאותו בעיקר טיפחו ההולנדים, על עמידות הגבורה שלהם מול הגרמנים ויחסם האצילי כלפי היהודים. מיתוס שהחל להתפורר עם פרסום יומנה של אנה פרנק. לכן, לפי מחקרו של ז`אק פרסר, נראה, כי אולי היה עדיף להיות יהודי פולני. זאת בלי לגרוע מהכרת התודה ומחויבות הנצח כלפי ההולנדים שכן סיכנו את חייהם והצילו יהודים.


ביבליוגרפיה"הולנד", האנציקלופדיה של השואה, כרך ב, עמודים 340-508


"חסידי אומות העולם", האנציקלופדיה של השואה, כרך ב, עמודים 340-508


ד"ר יוסף מכמן, "הצלה וחסידי אומות העולם בהולנד", בשביל הזיכרון 1998,

כרך 29 ע"מ 18-13

http://www1.yadvashem.org/odot_pdf/Microsoft%20Word%20-%204810.pdfVashem, Yad. "Righteous among the Nations." Yad Vashem. N.p., n.d. Web. 04 Dec. 2012.