שאלת חקר:כיצד ניתן להסביר את המספר הגבוה של חסידי אומות העולם בתקופת השואה בהולנד?